/*
*

Analiza opłacalności instalacji fotowoltaicznej na dzień 28 listopada 2022

*
*/

Cena odkupu nadwyżek z instalaji fotowoltaicznych / OZE

Do 30 czerwca 2024 roku Według ustawodawcy obowiązuje okres dostosowawczy rozliczania energii wygenerowanej i odsprzedanej z OZE.
Do tej daty obowiązują miesięczne ceny energii, opublikowane pod adresem:

https://www.pse.pl/oire/rcem-rynkowa-miesieczna-cena-energii-elektrycznej


Ten sposób rozliczania jak wspominałem, obowiązuje od końca czerwca 2024 i póki co średnia cena licząc te cztery miesiące to : 0,776zł/kWh netto.
Po upływie tzw. „okresu dostosowawczego” czyli od 1 lipca 2024 roku będą naliczane stawki godzinowe i o tym napiszę bliżej tej daty gdyż nie mamy kompletnie nic pewnego na ten moment.

Firma:

Obecnie ( 28 listopad 2022) zamrożono stawki sprzedaży energii dla firm na poziomie 79gr/kWh. Należy jednak pamiętać aby bezwględnie do 30 listopada 2022 złożyć stosowne deklaracje, aby skorzystać z tego przywileju.
Jeśli kupujemy energię od PGE, to można to zrobić elektronicznie – nie trzeba stać w kolejkach:

https://pge-obrot.pl/aktualnosci/pge-umozliwia-elektroniczne-zlozenie-oswiadczenia-w-ramach-tarczy-solidarnosciowej-i-wydluza-prace-biur-obslugi-klienta


Technicznie: Poziom autokonsumpcji – zagospodarowania energii już w chwili generacji w w dużej części projektów zarówno komercyjnych (Firm, Gospodarstw rolnych) jak i prywatnych (Domów) wypadku może sięgnąć nawet 30%. Czynnikami warunkującymi ten poziom jest usytuowanie generatora fotowoltaicznego oraz charakter zapotrzebowania na moc elektryczną.
Wiosenno-letnio-jesienna nadprodukcja w świetle tego, co wiemy powinna pokrywać póki co zimowe zapotrzebowanie. Sumaryczna ilość energii pozyskanej z instalacji fotowoltaicznej Powinna więc być zbliżona do całkowitego dotychczasowego zużycia obiektu.

Gospodarstwa domowe/rolne:
Cena energii będzie zamrożona na poziomie z 2022 r. dla poniższych limitów:
– do 2 MWh – dla wszystkich gospodarstw domowych (nie trzeba składać oświadczenia)
– do 2,6 MWh – dla gospodarstw domowych z osobami z niepełnosprawnościami*
– do 3 MWh – dla gospodarstw domowych z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników*
– do 250 kWh – dla działki w rodzinnym ogrodzie działkowym (ROD)*
– do 2 MWh – w związku z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego*
*należy złożyć oświadczenie

Klienci, którzy są uprawnieni do korzystania ze zwiększonych limitów, muszą złożyć dodatkowe oświadczenia i dokumenty do 30 czerwca 2023 r.

Rząd wprowadził również mechanizm ceny maksymalnej. Zgodnie z zapisami Ustawy, niezależnie od wzrostu cen energii elektrycznej na rynku hurtowym w roku 2023 w rozliczeniach z odbiorcami stosowana będzie cena za obrót energią elektryczną tzw. cena maksymalna na poziomie:
– 785 zł/MWh – w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, odbiorców użyteczności publicznej oraz mikro, małych i średnich Przedsiębiorstw (pod warunkiem złożenia oświadczenia),
– 693 zł/MWh – w przypadku odbiorców w gospodarstwach domowych (po przekroczeniu progu rocznego limitu zużycia określonego w ustawie zamrażającej ceny energii).


Opłata przesyłowa i opłaty stałe

Opłaty stałe należy dalej ponosić tak jak dotychczas. Jeśli chodzi o opłatę przesyłową czyli tzw. „Opłata sieciowa zmienna” to w ustawie nie ma mowy o tym aby pokrywał ją dystrybutor ani sprzedawca energii. Jednymi słowy za przesył energii którą pobierzemy,  zapłacimy według stawki którą dotychczas mieliśmy ustaloną.
WIĘCEJ NA TEMAT OPŁAT STAŁYCH:
https://www.solpax.pl/czytac-rachunek-energie-skladowe-rachunkow-energie-elektryczna-odbiorca-prywatny-firma/

28.11.2022
mgr inż. Adam Rółkowski