+48 785 698 545
biuro@solpax.eu
Baranowicka 144/1
15-517 Białystok

Ulga termomodernizacyjna – nowa ulga wraz z 2019 rokiem

Tuż przed nowym rokiem, weszły w życie zmiany dzięki którym od 1 stycznia 2019 roku odpisom od podstawy podatku dochodowego od osób fizycznych, będzie można poddawać szeroko pojęte działania termomodernizacyjne.

Podatnik posiadający lub będący współposiadaczem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, może odjąć od podstawy obliczenia podatku koszty poniesione w roku podatkowym na:

  • urządzenia i usługi,
  • materiały budowlane, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku.

Jeśli przedsięwzięcie zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym zainicjowano wydatki.

Limit odliczenia wynosi 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, będących własnością bądź współwłasnością podatnika.

Odliczeń dokonuje się na podstawie faktur, w kwocie brutto chyba, że podatek VAT został już odliczony.

Wydatki zrealizowane ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW a także zaliczone już do kosztów uzyskania przychodów nie będą podlegać odliczeniu.

Jeśli koszty poniesione w danym roku na rzecz modernizacji są wyższe niż nasz dochód, możemy rozliczenie rozłożyć maksymalnie na 6 lat. Począwszy od roku w którym rozpoczęto przedsięwzięcia.

Założenie budzące wątpliwości interpretacyjne ulgi, to:
„Art.1 pkt 4 
8. Podatnik, który po roku, w którym dokonał odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, jest obowiązany doliczyć odpowiednio kwoty poprzednio odliczone do dochodu za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot.”

Całość dostępna http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002246/T/D20182246L.pdf

WYKAZ RODZAJÓW MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH, URZĄDZEŃ I USŁUG ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH dostępny pod adresem: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2489/D2018000248901.pdf

W skład tego wykazu wchodzą również  instalacje fotowoltaiczne oraz usługa montażu.

03.01.2019
Adam Rółkowski


Jakie dane przekazać do wyceny i szacowania wielkości i kosztu instalacji fotowoltaicznych?

Musimy rozróżnić tu dla uproszczenia dwa podmioty takie jak dom oraz firma. 

1) Dom

W przypadku gospodarstw domowych potrzebujemy przede wszsytkim rocznej wielkości zużycia energii elektrycznej wyrażanej w kilowatogodzinach [kWh]. Znajdziemy ją na rachunku za energię elektryczną zazwyczaj jest ona wyszczególniona na pierwszej stronie rachunku:
rachunek_za_prad_solpax_plWedług tej wielkości obliczamy uwzględniając zużycie na miejscu oraz stosowny opust za energię elektryczną moc instalacji fotowoltaicznej. O metodzie obliczania mocy instalacji fotowoltaicznej wspominałem w jednym z wpisów:
https://www.solpax.pl/obliczanie-optymalnej-mocy-elektrowni-fotowotoltaicznej/
Kolejnym etapem jest przekazanie dokumentacji budowlanej dachu, rodzaju zastosowanego poszycia oraz adresu obiektu. Robi się to w celu ustalenia najdogodniejszego położenia modułów fotowoltaicznych oraz konfrontacji wyliczonej mocy z powierzchnią jaką dysponujemy.
Reasumując do optymalnego wyliczenia mocy oraz kosztów instalacji porzebujemy:
1) Rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną
2) Projektu dachu lub wymiary połaci
3) Rodzaju poszycia
4) Usytuowania budynku względem stron świata

2) Firma

Tutaj sprawa ma się trochę inaczej, ze względu na fakt że firmy nie są objęte definicją prosumenta. W związku z czym nie obowiązują je opusty, pisałem o tym we wpisie:
https://www.solpax.pl/dziala-instalacja-fotowoltaiczna-sprzezona-siecia-oddajaca-energie-sieci-elektrycznej-grid-zasady-rozliczania-energie-oddana-sieci-mikroinstalacje-osob-fizycznych/

Firma rozlicza się za energie oddaną w średniej cenie kWh za ostatni kwartał podawanej prze Urząd Regulacji Energetyki. Co daje na dzień 30 sierpnia 2018 kwotę rzędu 18gr/kWh netto. W związku z powyższym instalacje aby były dobrane optymalnie muszą być wyliczone pod obciążenia. Innymi słowy produkcja musi w jak największym stopniu korelować ze zużyciem energii w obiekcie firmy. konieczne może okazać isę wykonanie audytu lub audytu uproszczonego. Reszta czyli projekt lub wymiary połaci dachowych obiektu, rodzaj poszycia oraz usytuowanie budynku względem stron świata takze są wymagane do poprawnej optymalizacji wielkości i kosztów proponowanej instalacji PV.

Adam Rółkowski
30.08.2018


Preferencyjne środki na termomodernizację i OZE dla MŚP w województwie podlaskim. Pożyczka termomodernizacyjna 0%

Podlaska fundacja Rozwoju Regionalnego udziela nieoprocentowanych pożyczek dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Mamy doświadczenie w pozyskaniu środków i przeprowadzone inwestycje w tym zakresie. Więcej informacji pod adresem:
http://pozyczkowy.com.pl/dotacje-dofinansowanie-na-termomodernizacje-kredyty-pozyczki-termomodernizacyjne/

Oferujemy przeprowadzenie całego procesu od pozyskania finansowania do realizacji inwestycji oraz audytu ex post.

25 maja 2019
Adam Rółkowski


Jak czytać rachunek za energię? Składowe rachunków za energię elektryczną. Odbiorca prywatny i firma. Jak pozbyć się opłaty abonamentowej?

Często spotykam się z głosami przedsiębiorców którzy mając praktycznie śladowe zużycie energii elektrycznej, płacą niewspółmiernie duże rachunki. Dzieje się tak przez wzgląd na opłaty stale jakimi obarcza nas dystrybutor energii i jej sprzedawca. Wysokość opłat nie jest jednakowa dla wszystkich, jednak zarówno w gospodarstwach domowych jak i w firmie stanowi dużą część rachunku.
Przyjrzyjmy się więc przykładowym rachunkom i ich składowym:

rachunek_energia_skladowe_www_solpax_pl
Dla ułatwienia analizy odpowiednie pola zaznaczono kolorami.

Pierwsza tabela reprezentuje rachunek dla firmy w taryfie C11 (przyłącze jednofazowe)- również całodobowej. Druga tabela reprezentuje rachunek dla gospodarstwa domowego (przyłącze jednofazowe) – w taryfie G11- całodobowej.
Składniki których wysokość definiuje bezpośrednio nasze zużycie energii elektrycznej (zaznaczone na niebiesko) to Energia czynna, opłata OZE, opłata Jakościowa/ systemowa, Opłata sieciowa zmienna oraz Podatek akcyzowy. Reszta to opłaty stale.
W zestawieniu widać jak ogromny składnik rachunku u przedsiębiorcy to opłaty stałe. Dzieje się tak poprzez naliczanie dodatkowej opłaty handlowej w kwocie 24,75 zł/brutto/ miesięcznie oraz dodatkowego przemnożenia Opłaty Przejściowej oraz Opłaty Stałej Stawki Sieciowej przez moc zamówioną przedsiębiorcy.
Relacja opłat stałych do kosztów energii w przypadku przedsiębiorstw jest absurdalna. W przypadku gospodarstw domowych jest odrobinę lepiej ale dla skrajnie małego analizowanego zużycia i tak stanowi znaczną część rachunku.
Przyjrzyjmy się więc poszczególnym opłatom – za co tak naprawdę płacimy?
Opłata za energię czynną – Jest to opłata za energię elektryczną – czyli jedyny pożądany przez nas składnik pobierany przez podmiot u którego energię kupujemy
Opłata OZE- stosunkowo nowa danina, pojawiła się od stycznia 2016r, początkowo w kwocie 3,08zł brutto / MWh  zużytej energii , a następnie pomimo sukcesywnego obniżania wsparcia dla odnawialnych źródeł energii została jeszcze raz podniesiona do kwoty 4,55 zł brutto / MWh zużytej energii. Według Urzędu Regulacji energetyki ma ona pokrywać idzie ona w parze z instrumentami oraz mechanizmami wspierania produkcji prądu ze źródeł odnawialnych.
Opłata Stała stawki sieciowej – To opłata za usługi dystrybucji energii elektrycznej, pokrywająca koszty eksploatacji i modernizacji sieci przesyłowej i dystrybucyjnej. Składnik szacowany na jednostkę mocy umownej w przypadku przedsiębiorstw, a w przypadku gospodarstw domowych w odniesieniu do układu pomiarowo – rozliczeniowego (mniejsza wartość dla układu jednofazowego i większa wartość dla układu trójfazowego) Wartość tego składnika uzależniona jest od naszego operatora sieci dystrybucyjnej.
Opłata Jakościowa, opłata Systemowa – Dodatkowa opłata z tytułu uczestnictwa w krajowym systemie elektroenergetycznym, czyli w sieciach operatora systemu przesyłowego firmy Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA. Opłata dotyczy kosztów utrzymania systemu elektroenergetycznego Polski w celu gwarantowania niezawodności dostawy energii elektrycznej oraz odpowiedniej jej jakości.
Opłata sieciowa zmienna – jest o opłata za przesył energii elektrycznej pobierana przez dystrybucję nie przez podmiot u którego energia jest nabywana.
Opłata abonamentowa – Opłata za odczyt wskazań ukladu pomiarowo rozliczeniowego innymi słowy za wizytę inkasenta.
Opłata przejściowa – Jest to opłata za wcześniejsze rozwiązanie kontraktów długoterminowych (KDT-ów) z elektrowniami, w tym roku dorzucono jeszcze do tej opłaty kawałek na rzecz kopalń. Opłata funkcjonuje od 01.04.2009, kiedy to rozwiązano kontrakty długoterminowe kupna energii poprzez PSE – Polskie Sieci Elektroenergetyczne od największych polskich elektrowni. Kontrakty  na zakup zawierane były w okresie 1994-1998, jako zabezpieczenie kredytów na inwestycje, ich wartość szacowano na ponad 20 mld zł. Pierwsze z nich upłynęły w roku 2005 r., ważność ostatniego wygasa w 2027 r. Do 2027 więc teoretycznie będzie obowiązywał ten składnik.
Opłata handlowa – Opłata naliczana głównie przedsiębiorcom, oraz występująca w niektórych taryfach dla gospodarstw domowych. Warto zwrócić uwagę  czy występuje w proponowanej nam taryfie gdyż jest to opłata stała w wysokości zazwyczaj około 25 zł brutto / miesięcznie! Wg. stanowiska sprzedawcy energii, koszt ten jest warunkowany prowadzeniem ewidencji wpłat na rzecz sprzedawcy oraz innych ewidencji zapewniających poprawność rozliczeń.
Jak więc ograniczyć opłaty stałe? 
Opłata abonamentowa – zaznaczona na rachunku na czerwono (przedsiębiorstwo) oraz zielono (gospodarstwo domowe) kolorem obrazuje dysproporcję w cenie inkasenta który ma sprawdzić stan licznika w gospodarstwie domowym i przedsiębiorstwie – jak widać do przedsiębiorstw ma dalej. Jeśli zlitujemy się odrobinę nad swoim portfelem i nieszczęsnym inkasentem to przez podanie stanu licznika poprzez infolinię bądź internetowe biuro obsługi klienta – pozbędziemy się tej opłaty. Jako przedsiębiorca, rocznie oszczędzimy w ten sposób jakieś 75zł i to w jakieś 10 minut.

W przypadku przedsiębiorstw zalecane jest zmniejszenie mocy zamówionej do niezbędnego minimum. Tutaj oszczędności mogą być zaskakująco duże.

7 sierpnia 2017
Adam Rółkowski


Procedura zgłoszenia i uruchomienia mikroinstalacji odnawialnego źródła energii

Jaka jest procedura przyłączenia mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej?
Na przykładzie PGE wygląda to następująco:

1)  Zgłoszenie elektrowni fotowoltaicznej w PGE Dystrybucja poprzez złożenie dokumentów dostępnych na stronie :
https://www.pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/Przydatne-dokumenty
Do dokumentów ze strony należy dołączyć dane techniczne zastosowanych w elektrowni urządzeń: falowników oraz modułów fotowoltaicznych. Podane dane muszą być w języku polskim.
Dodatkowo należy pamiętać o dołączeniu schematu instalacji.
2) Oczekiwanie na zatwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez PGE Dystrybucja  ( do 30 dni)
3) Z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia udajemy się do PGE Obrót bądź innego podmiotu u którego nabywamy energię elektryczną, celem podpisania umowy bilansowania energii produkowanej i pobieranej.
4) Jeśli zainstalowany u nas licznik, czyli urządzenie pomiarowo-rozliczeniowe nie ma możliwości pomiaru dwukierunkowego energii, to czekamy na jego wymianę na dwukierunkowe.
5) Rozliczenie dotychczasowego poboru energii
6) Możemy uruchamiać naszą mikroinstalację i cieszyć się produkowaną energią.

2 sierpnia 2017
Adam Rółkowski


Deszczowy Lipiec, czyli jak pochmurna pogoda wpływa na efektywność pracy dobrze zaprojektowanej i skomponowanej instalacji?

Lipcowa pogoda w tym roku nie rozpieszczała zarówno tych korzystających z wakacji, urlopu i mogłoby się zdawać, że także tych „wywrotowców” którzy zdecydowali się na własną instalację fotowoltaiczną. W województwie podlaskim odnotowano uzyski miesięczne rzędu 150 kWh  / kWp mocy instalacji. Jest to wynik gorszy od roku poprzedniego porównując lipiec 2016, o jakieś 14 kWp / kWp, czyli około 8,5%. Nie jest to duża strata. Pomimo wrażenia że lato zaczęło się dopiero w sierpniu, to instalacje fotowoltaiczne pracowały pełną parą.
fotowoltaika_augustow_podlaskie_solpax_pl fotowoltaika_bialystok_podlaskie_solpax_pl

Życie piszę więc samo aforyzmy: Przy niekorzystnej pogodzie w lipcu nie wypocznie zarówno człowiek jak i jego elektrownia słoneczna, jednak w drugim przypadku jest to doznanie pozytywne dla człowieka.

1 sierpnia 2017
Adam Rółkowski


Tanie moduły fotowoltaiczne, tani falownik, tanie zabezpieczenia – droga „tania” instalacja.

Czy warto kupować tanie moduły fotowoltaiczne?
Coraz powszechniejsze są przypadki zakupu paneli słonecznych pochodzących z wszelakiego rodzaju demontażu. W 9/10 przypadków kończy się to zakupem paneli które są rozhermetyzowane, uszkodzone mechanicznie, posiadają tzw. hot spoty bądź uległy już znacznej degradacji i długo nie popracują, nie wspominając o utrzymaniu parametrów deklarowanych na tabliczce znamionowej. Decydując się na taki zakup należy mieć na uwadze że u naszych zachodnich sąsiadów „bum fotowoltaiczny” zaczął się 30 lat temu, czyli 5 lat ponadto co deklarują zazwyczaj producenci jeśli chodzi o gwarancję techniczną. Zdarzają się również moduły z „demontaży”.

http://www.tvp.info/24604718/ekozlodzieje-ruszyli-po-energie-sloneczna

I tutaj dotykamy kolejnego problemu który niestety dotknął już i naszego klienta – mianowicie demontaż jego instalacji poprzez bliżej nieznaną liczbę osób nieupoważnionych działających pod osłoną nocy. Biorąc pod uwagę że moduły pracowały już około 5 lat, oraz kable modułów zostały odcięte to ich wartość nie była już znacząca, jednak ktoś bezmyślny połakomił się na panele które w efekcie nie będą warte kilkuset złotych.
Jeśli widzimy panele z obciętymi wtyczkami „bo monterom przy demontażu się nie chciało rozpinać” ewidentnie mamy do czynienia z kradzieżą.
Wniosek biorąc pod uwagę ogrom oszukanych – przechytrzonych przez samych siebie jest prosty, modułów takich należy unikać chyba że wg przysłowia chcemy płacić dwukrotnie. Jeśli już koniecznie chcemy nabyć takie moduły lepiej zainwestować w opinię kogoś kto posiada wiedzę oraz sprzęt i może potwierdzić przydatność takich modułów.

Falowniki, ich żywotność jest coraz dłuższa przez wzgląd na stosowanie nowych topologii oraz ewolucję w dziedzinie półprzewodników oraz elementów biernych. Inwertery używane często oferowane w super-niskich cenach to często urządzenia ze sporym przebiegiem oraz wiekiem rzędu kilku lat. Pięcioletnia gwarancja na falowniki jeszcze 3 lata temu była długą gwarancją. Teraz jest minimum, również warto mieć na uwadze wiek falownika który decydujemy się kupić – da się go sprawdzić.

Słowo o zabezpieczeniach – szczególnie przeciwprzepięciowych, mamy tutaj do czynienia również z pełną dezinformacją. Niestety ogranicznik przepięć do fotowoltaiki powinien być zabezpieczeniem kombinowanym czyli posiadać nie tylko warystory ale również iskiernik bądź inny układ. Niestety bo w parzę za konstrukcją takiego zabezpieczenia idzie cena.

Same warystory według badań :
http://www.jeanmueller.pl/
zatrzymują tylko niewielki procent przepięć, układ składający się z różnych elementów zwiększa poziom bezpieczeństwa.
Drugi argument do stosowania kombinowanych zabezpieczeń jest taki, że warystory mają prąd upływu i jeśli pracują w instalacji według standardowego schematu:

fotowoltaika_zabezpieczenia_wwwsolpaxpl

To po czasie zależnym od ich jakości, pozostawione same sobie zaczynają przewodzić prąd produkowany w modułach do uziemienia. Początkowo powoduje to straty w instalacji, ale po pewnym czasie może zaowocować odmową pracy falownika, który zacznie wykrywać prąd upływu i interpretować te zjawisko jako uszkodzenie po stronie DC a w efekcie przerwę w pracy naszej elektrowni do czasu znalezienia i usunięcia usterki.
Koszt takiej awarii i strat z tytułu szczątkowego uziemiania prądu z generatora fotowoltaicznego będzie wielokrotnie wyższy w odniesieniu do wydatku na zabezpieczenie kombinowane.
Nie stać nas na takie „oszczędzanie”.

23 czerwca 2017

Adam Rółkowski


Fotowoltaika i ogrzewanie – bilansowanie metodą na ciepło zimą. 

Elektrownia słoneczna ogrzewająca nasz dom zimą to biorąc pod uwagę nasłonecznienie występujące w miesiącach o wzmożonym zapotrzebowaniu na ciepło niekoniecznie trafiony pomysł.
Jednak dzięki bilansowaniu energii elektrycznej jakie obowiązuje od 1 lipca 2016 roku dla prywatnych mikroinstalacji OZE, może okazać się to pomysłem wręcz genialnym, policzmy:
Przeciętnie zimą, ocieplony dom o powierzchni rzędu 120m2 zużywa około 2,5 tony węgla o kaloryczności 25MJ/kg. Sprawność pieca i całego układu grzewczego zakładamy na poziomie 75%.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?105106-Jak-policzyć-całkowitą-sprawność-instalacji-c-o

Więc ilość energii potrzebnej do uzyskania komfortu cieplnego wyniesie:
Ec = 75 % * 25MJ/kg * 2500kg = 46 875 MJ
1 MJ (megadżul) to 0,27(7)kWh
Ec= 46 875*0,277= 12 984 kWh

Wyprodukowaną energię w okresie bardziej obfitym w słońce można pobrać w okresie o zwiększonym zapotrzebowaniu na nią na przykład w postaci ciepła. Współczynnik bilansowania – opust  dla mikroinstalacji o mocy w zakresie 10-40 kWp, których nie wybudowano przy pomocy dofinansowania wynoszą 0,7. Należy więc na potrzeby ogrzewania prądem wyprodukować:

Ew= 12 984 kWh/ 0,7 = 18 549 kWh

Dobrze zaprojektowana i wykonana instalacja na dobrych komponentach jest w stanie rocznie wyprodukować 1100 kWh/kWp, jeśli jest usytuowana na południe z kątem nachylenia rzędu 30-40 stopni. Więc aby pokryć cieplne zapotrzebowanie na energię:

Pi= 18 549 kWh  / 1100 kWh/kWp = 16,86 kWp

Energia wyprodukowana w instalacji zostanie zbilansowana więc w efekcie nie zapłacimy nic za ” paliwo na zimę”.
Adam Rółkowski

18 czerwca 2017


Rozliczanie za energię oddaną do sieci dystrybucyjnej – przykład.
Obliczanie optymalnej mocy elektrowni fotowotoltaicznej.

Od 1 lipca 2016 obowiązuje bilansowanie o którym wspominałem w poprzednim wpisie (Zasady rozliczania za energię oddaną do sieci przez mikroinstalacje osób fizycznych.)
W perspektywie nadprodukcji energii bądź planowania instalacji fotowoltaicznej warto rozważyć możliwość ograniczenia rachunków za paliwa służące do ogrzewania naszego domu i zainstalować więcej mocy ogniw fowotoltaicznych.
W praktyce bilansowanie prywatnych wytwórców energii elektrycznej wygląda jak na zdjęciu:

prosument_fotowoltaika_solpax_pl

Instalacja prosumencka o mocy 3,24kWp rozpoczęła pracę 28 lipca 2016. Rachunek opiewa na okres do końca grudnia 2016, więc na miesiące kiedy ilość energii pozyskanej z promieniowania słonecznego zaczyna maleć z miesiąca na miesiąc.
Mikroinstalacja wyprodukowała w tym czasie 1360kWh z czego 695 kWh trafiło do sieci.
Daje to blisko 50 procentowy wskaźnik konsumpcji własnej energii wyprodukowanej z fotowoltaiki.
Dystrybutor pomniejszył na rachunku energię wprowadzoną do sieci o wskaźnik 0,8 ponieważ jest to instalacja w przedziale mocy do 10kWp, klienta prywatnego który nie korzystał z dofinansowania.

W efekcie do odliczenia od energii pobranej przez użytkownika pozostaje 695 kWh*0,8 = 556 kWh

W rozważanym okresie pracy elektrowni słonecznej, według wskazań licznika pobrano 1336,7 kWh – zaokrąglając 1337 kWh
Więc do rozliczenia pozostaje 1337 kWh – 556 kWh = 781 kWh i od tej ilości energii dystrybutor naliczy wg stawek adekwatnych dla danej taryfy opłaty za energię zużytą.
Na blogu wspominano już, że przy obecnych przepisach najbardziej opłacalny jest model optymalnego dopasowania mocy instalacji i jej przewidywanego uzysku do zużycia domu/posesji/zakładu na której ma się ona znajdować.

Jak więc optymalnie dobrać moc elektrowni słonecznej?

Rozliczenia z dystrybucją z energii wyprodukowanej, odbywają się w okresach 12 miesięcznych. Jeśli zakładamy że w rachunkach za energię chcemy wyeliminować składnik opłaty za energię czynną (w przypadku przykładu ze zdjęcia, składnik – energia całodobowa). Dobieramy instalację w taki sposób by szacowana produkcja energii z fotowoltaiki została pomniejszona w zależności od czynników różnicujących opisanych w poście  „Zasady rozliczania za energię oddaną do sieci przez mikroinstalacje osób fizycznych” czyli mogą to być wskaźniki:
-0,8
-0,7
-0,35
Do obliczeń przyjmijmy zużycie na poziomie 3000kWh w skali roku, dla domu prywatnego z dachem o nachyleniu 35 stopni w kierunku południowym, którego właściciel zdecydował się sfinansować ze swoich środków bez „dotacji” więc wskaźnik 0,8.
Ilość energii możliwa z do uzyskania z perspektywy takiego dachu to nawet 1150 kWh/kWp rok.
Wskaźnik autokonsumpcji energii – czyli energii wyprodukowanej i w tym samym czasie wykorzystanej w obiekcie zanim trafi do sieci dystrybucyjnej. Wskaźnik ten zależy od profilu zużycia i waha od 10% wzwyż.
Im większe zużycie w godzinach kiedy występuje nasłonecznienie tym ten wskaźnik będzie wyższy.
Reasumując:
Wskaźnik pomniejszający energię oddaną do sieci – Wp=0,8
Zużycie roczne – Ez = 3000kWh
Planowany uzysk z 1 kWp/rok – Ug= 1100kWh
Wskaźnik autokonsumpcji – a=0,3
Szacowana moc instalacji – P=?

Wzór będzie wyglądał następująco:

moc_elektrowni_www_solpax_pl

Dla uproszczenia można także liczyć:

fotowoltaika_bialystok_www_solpax_pl

Drugi – prostszy wariant wstępnej kalkulacji da nam zapas mocy który zostanie na przestrzeni dekad obniżony poprzez naturalny spadek mocy modułów fotowoltaicznych wynoszący przeciętnie ok 0,7% rocznie.
Jeśli nie mamy optymalnych warunków na montaż generatora (czyli około 30 – 40 stopni pochyłej powierzchni skierowanej idealnie na południe) nie uzyskamy 1150kWh / kWp ale należy go przemnożyć wskaźnikiem z tabeli poniżej adekwatnie do przyszłego usytuowania generatora.
naslonecznienie-od-kata-i-azymutu_solpax_pl

Adam Rółkowski

11.06.2017


Jak działa instalacja fotowoltaiczna sprzężona z siecią, oddająca energię do sieci elektrycznej (on-grid)?

Zasady rozliczania za energię oddaną do sieci przez mikroinstalacje
osób fizycznych.

Moduły fotowoltaiczne zamieniają energie promieniowania słonecznego na energię elektryczną, za pośrednictwem odpowiednich przetworników – w przypadku instalacji współpracującej z siecią – tzw. Inwerterów. Następnie energia trafia do sieci elektrycznej do której przyłączono obiekt oraz do wewnętrznej sieci elektrycznej obiektu. Energia wyprodukowana z instalacji trafia do sieci i urządzeń elektrycznych obiektu w różnych proporcjach. Moc instalacji fotowoltaicznej jest zależna od warunków nasłonecznienia i temperatury. Moc znamionowa instalacji fotowoltaicznej jest określana dla warunków najlepszego nasłonecznienia, dlatego instalacja nie pracuje ciągle z mocą znamionową. Szkic instalacji współpracującej z siecią (on-grid), przedstawiono poniżej:

Instalacja fotowoltaiczna współpracująca z siecią elektryczną

Rozkład energii wyprodukowanej w instalacji fotowoltaiczne współpracującej z siecią elektryczną można podzielić na 3 przypadki:

1) Moc instalacji fotowoltaicznej jest większa niż zapotrzebowanie obiektu w danej chwili.
Energia może być dodatkowo wykorzystywana do odbiorników „nadmiarowych” takich jak np. zbiorniki do podgrzewania wody użytkowej, generatory chłodu, sprężarki. Nadprodukcja w przypadku wszystkich podmiotów z wyłączeniem osób fizycznych, która nie może zostać skonsumowana na potrzeby własne z uwzględnieniem odbiorników, które mogą być uruchamiane w razie nadprodukcji, trafi do sieci elektrycznej i zostanie rozliczona wg. średnich cen za energię elektryczną.

2) Moc instalacji fotowoltaicznej jest prawie równa lub równa, zapotrzebowaniu obiektu w danej chwili.
Całość energii jest spożytkowywana na pracę odbiorników obiektu – nic nie trafia do sieci elektrycznej.

3) Moc instalacji fotowoltaicznej jest mniejsza niż zapotrzebowanie obiektu w danym momencie.
Brakująca dawka energii zostanie pobrana z sieci elektrycznej.

Najkorzystniejszym wariantem z perspektywy posiadacza takiej instalacji jest oczywiście wariant pierwszy, jednak obecnie to instalacje dobrane optymalnie do zużycia, zaspokajające w jak największym stopniu potrzeby własne, generują najszybsze okresy zwrotu przez wzgląd optymalizację kosztów inwestycyjnych.
Przyglądając się rachunkom za energię elektryczną szczególnie w obiektach użyteczności publicznej czy obiektach przemysłowych, wyeliminowanie znacznej części kosztów za energię pobieraną (koszt energii i jej przesyłu), stanowić może bardzo znaczące odciążenie budżetu, który można przekazać na inne inwestycje.

Wykresy przedstawione poniżej obrazują wykorzystanie energii wygenerowanej w instalacji fotowoltaicznej oraz prognozy uzysku energii obiektu zużywającego 100 000 kWh energii elektrycznej w skali roku, wyposażonego w instalację fotowoltaiczną o mocy 40kWp.
wykorzystanie-energii-z-instalacji-fotowoltaicznej_solpax

prognoza-uzysku-i-zuzycia-instalacji-fotowoltaicznej_solpax

prognoza-uzysku-instalacji-fotowoltaicznej_solpax

W przypadku mikroinstalacji należących do osób fizycznych, nadwyżka energii trafiająca do sieci elektrycznej podlega tzw. systemowi „opustów” lub inaczej bilansowaniu. Okresy bilansowania zależą od zapisów umowy z dystrybutorem energii elektrycznej, podpisanej w chwili przyłączania mikroinstalacji. Wynoszą one najczęściej 12 miesięcy. W rozliczaniu systemu opustów można rozgraniczyć 3 grupy rozliczeniowe:
1) Instalacje o mocy znamionowej do 10kWp – energetyka jest obowiązana oddać (bez ponoszenia przez Prosumenta opłaty za energię oraz przesył) w okresie rozliczeniowym 80% energii, którą Prosument wyprodukował na rzecz sieci elektrycznej. Dzieje się tak jeśli prosument nie korzystał z dofinansowania na instalację fotowoltiaczną.

2) Mikroinstalacje o mocy od 10 do 50kWp – współczynnik bilansowania wynosi 70%. Oznacza to, że jeśli oddaliśmy do sieci 100kWh to możemy bezpłatnie odebrać z niej 70kWh.

3) Mikroinstalacje do 50kWp współfinansowane z dotacji – dla nich współczynnik bilansowania wynosi najmniej czyli 35%.

System opustów jest wyjątkowo opłacalny jeśli zużywamy energię np. na potrzeby pompy ciepła lub pieca indukcyjnego. Oszczędności wygenerowane na wyprodukowanej energii we własnym źródle dają okresy zwrotów nawet poniżej 5 lat, gdzie żywotność modułów fotowoltaicznych producenci deklarują na okres pięciokrotnie dłuższy, czyli 25 lat.

Adam Rółkowski
19.11.2016


Podwyżka rachunków za energię elektryczną – wzrost stawek opłat stałych w rachunkach za energię elektryczną dla odbiorców końcowych.

Opłaty stałe to pozycje w rachunkach za energię, które są naliczane wg. ustawowo narzuconych stawek zależnych od zużycia lub typu posiadanego przyłącza do sieci elektrycznej, taryfy, eksploatację i odczyt układu pomiarowo-rozliczeniowego, opłat handlowych. W efekcie nie zużywając energii, jesteśmy obciążeni szeregiem opłat z tytułu uczestniczenia w sieci elektrycznej jako odbiorca. Wraz z nowym rokiem 2017 zgodnie z rozporządzeniem Urzędu Regulacji Energetyki rosną stawki tzw. opłat stałych w rachunkach za energię elektryczną i są nimi odpowiednio:

– OPŁATA OZE, która od lipca 2016 roku wynosiła 2,51 zł netto / MWh a z nowym rokiem została podniesiona do poziomu 3,7 zł netto / MWh. Oznacza to, że za zużytą energię zapłacimy dodatkowo wymienioną opłatę w kwocie zależnej od ilości pobranej energii elektrycznej.
Opłata OZE została wprowadzona z dniem 1 lipca 2016 roku wraz ze wprowadzeniem nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, jest ona przeznaczona na pokrycie kosztów „wsparcia” producentów energii z odnawialnych źródeł. Opłatę zaczęto pobierać od lipca 2016 i pomimo, że dopiero dnia 30 grudnia 2016 roku odbyła się pierwsza aukcja i nie ma jeszcze jej wyników, postanowiono od nowego roku zwiększyć poziom opłaty OZE.

– OPŁATA PRZEJŚCIOWA, płacona bezwarunkowo, niezależnie od ilości energii jaką pobierzemy, naliczana co miesiąc. Dotychczas 3,87 zł netto wraz z nowym rokiem 8 zł miesięcznie, daje to dla przeciętnego odbiorcy roczny wzrost rachunków za energię o blisko 50 zł z tytułu przyłączenia do sieci elektrycznej.
Jest to opłata za wcześniejsze rozwiązanie kontraktów długoterminowych (KDT-ów) z elektrowniami. Opłata ta obowiązuje od 01.04.2009, kiedy to zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej zostały rozwiązane kontrakty długoterminowe na zakup energii przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne i największymi polskimi elektrowniami. Traktaty te były zawierane w latach 1994-1998, jako zabezpieczenie kredytów zaciągniętych na realizację inwestycji, ich wartość szacuje się na ponad 20 mld zł. Pierwsze kontrakty wygasły w 2005 r., ostatni kontrakt z PAK wygaśnie w 2027 r i wtedy, teoretycznie, opłata przejściowa powinna zniknąć z naszych rachunków. Jest ona formą finansowania konwencjonalnej energetyki, wpisano do ustawy o odnawialnych źródłach energii pomimo że wspiera energetykę węglową.

Stawka za energię dla gospodarstw domowych ma zmaleć o 4,6%, natomiast o 5,6% przeciętnie ma wzrosnąć stawka opłat za dystrybucję energii.

W przeciągu 5 kolejnych lat, prognozuje się dwukrotny wzrost cen energii elektrycznej. Wiąże się to częściowo, ze sposobem przyznawania przez Unię Europejską, uprawnień do emisji dwutlenku węgla tzw. ETS, których ceny na przestrzeni lat mają wzrosnąć i dodatkowo Polska przestanie w nich partycypować w takim wymiarze bezpłatnie jak ma to miejsce teraz. Dodatkowo jako przyczynę windowania składników w rachunku za energię elektryczną, można ująć tutaj także politykę państwa i strukturę „biznesu” węgla w Polsce.
Dotychczasowa polityka podwyżek cen w rachunkach za energię ukazuje trend idący w kierunku podwyższania opłat stałych oraz tworzenia modelu użytkownika energii elektrycznej płacącego znaczącą część swojego rachunku  czyli ok. 60-70% w postaci opłat stałych i abonamentu. Wynikać to może z obecnego stanu centralizacji jednostek wytwarzających energię elektryczną i konieczności przesyłania jej na duże odległości. Odpowiednio sterowane, źródła energii odnawialnej takie jak fotowoltaika, elektrownie wiatrowe, elektrownie wodne, biogazownie są domeną systemu rozproszonego, który prawidłowo zarządzany nie tylko podnosi efektywność działania całego systemu elektrycznego ale znacząco zwiększa jego bezpieczeństwo.
Produkcja energii niebawem nie będzie większym problemem, nasi zachodni sąsiedzi przechodzą obecnie ewolucję magazynowania wyprodukowanej energii i optymalnego jej wykorzystania, tak aby ograniczyć konsumpcję drogiej energii z sieci.

Adam Rółkowski
11.01.2017


Instalacja fotowoltaiczna na kamperze, busie.

Własna instalacja fotowoltaiczna na aucie którym wypoczywamy lub pracujemy ma wiele zalet. Przede wszystkim niewielkim nakładem finansowym możemy być samowystarczalni energetycznie. Jest to decydujące zarówno w przypadku wypoczynku gdzieś w oddali od cywilizacji lub prac w terenie.

Jak dobrać odpowiednio moc modułów i akumulatora do zapotrzebowania?
Jak w przypadku instalacji w budynkach należy zsumować iloczyny mocy i czasu pracy poszczególnych odbiorników aby uzyskać ilość Wh – wato-godzin które zużywamy na przykład w skali dnia. Przykładowo akumulator 12V o pojemności 100Ah teoretycznie może zebrać 1200Wh energii, należny jednak uwzględnić że jest to pojemność przy konkretnym prądzie rozładowującym. Im ten prąd wyższy tym mniejsza pojemność, naturalnie im jest mniejszy tym lepiej dla akumulatora. Porównać można to do szybkiego biegu – na dystans 1 km po którym będziemy odczuwali znaczne zmęczenie oraz szybkiego spaceru na 1,5 km po którym względnie mamy jeszcze energię. Akumulatory dodatkowo należy rozładowywać nie więcej niż do 30% ich pojemności nominalnej im mniej będziemy je „męczyć” – tym dłużej nam posłużą. Relatywnie więc z przyjętego akumulatora 12V 100Ah o pojemności znamionowej 1200Wh zostaje jakieś 2/3 czyli 800Wh do wykorzystania.
Panel fotowoltaiczny należy dobrać  indywidualnie do dostępnej  przestrzeni dachowej  i zapotrzebowania nie ma tu niestety uniwersalnej recepty co do technologii i mocy. Sprawność nie zawsze idzie w parze z efektywnością. Dobre jakościowo, technologicznie zaawansowane moduły w maju, w słoneczny dzień przy czystej ekspozycji na słońce zamontowane równolegle z dachem są w stanie wyprodukować maksymalnie około 7Wh / 1Wp dziennie. Co za tym idzie panel o mocy 100W da około 700Wh dziennie przy założeniu idealnych warunków.

O czym należy pamiętać decydując się na instalację na aucie?
O starej prawdzie że chytry dwa razy płaci. Nie decydować się raczej na najtańsze komponenty, różnica w cenie może być nieznaczna ale efekt kolosalnie może się różnić – szczególnie w przypadku przetwornic i regulatorów. Nieodpowiednie dobranie regulatora może być przyczyną straty nawet do 60% energii pozyskanej ze słońca. Oszczędność na przetwornicach kończy się częstymi ich wymianami. Proponujemy przyglądać się bardziej przetwornicom z 5 letnią gwarancją, niźli tym najtańszym.
Akumulator kwasowy wydziela gaz przy przemianach elektrochemicznych podczas ładowania i rozładowywania efekt ten zmniejsza się wraz ze zmianą technologii na AGM czy ŻEL lub Li-Ion (całkowity brak gazu – jednak dużo ciepła).

Na koniec, należy zadbać o jak najmniejszą ilość odbiorników na prąd zmienny. Przekształcanie energii z napięcia 12/24V na napięcie 230V jest okupione dużymi stratami związanymi z jego transformacją oraz zwiększeniem natężenia prądu w obwodach 12/24V i szybszym rozładowywaniem akumulatora a co za tym idzie obniżeniem jego żywotności.  Przetwornica napięcia na 230V także powinna znaleźć się w zestawie, jednak należy pamiętać by używać jej możliwie jak najmniej i aby nie zasilała zbyt prądożernych urządzeń.

bus_instalacja_solpax_pl
Mocowanie to kolejna bolączka z jaką będziemy musieli się zmierzyć. Dachy kamperów, przyczep zazwyczaj są równe, jednak w przypadku busów mamy często do czynienia z nierównomiernymi-profilowanymi powierzchniami. Energia musi być gdzieś przekształcana i rozdystrybuowana dzieje się to za pośrednictwem regulatorów. Akumulator również musi być odpowiednio zabezpieczony i usytuowany. Cała instalacja podobnie jak te domowe powinna bezwzględnie być zabezpieczona przeciw pożarowo i porażeni-owo.
kamper_instalacja_solpax_pl
Zachowanie kompromisu między jakością, bezpieczeństwem, ceną a estetyką jest bardzo trudne, dlatego dobór, dostawę komponentów oraz ewentualny montaż najlepiej powierzyć doświadczonej firmie czyli na przykład nam.

21 września 2017
Adam Rółkowski


Doskonały komentarz do zaistniałej sytuacji na rynku OZE, autorstwa pana Grzegorza Wiśniewskiego – prezesa Instytutu Energetyki Odnawialnej

Gorąco polecam Państwu artykuł, który ukazał się na łamach portalu Biznes Alert:
http://biznesalert.pl/wisniewski-czy-rzad-zatrzasnie-ostatnia-furtke-dla-oze/

Adam Rółkowski
25.10.2016


Czym są klastry energetyczne?

W myśl definicji:

Spółdzielnie energetyczne to zrzeszenie, które ma na celu produkcję energii na użytek własny (członków) oraz ewentualną sprzedaż nadwyżek do sieci. Działanie spółdzielni definiuje prawo o spółdzielniach, wolumen produkcji oraz obszar funkcjonowania jej członków. Całkowita produkcja energii wewnątrz spółdzielni jest ograniczona w zależności od nośnika energii:

– dla biogazu (wydajność do 40mln m3 rocznie),
– dla energii elektrycznej (moc jednostek do 10MWe),
– dla ciepła (moc cieplna do 30MWc).
Terytorialnie spółdzielnia ogranicza się do jednej gminy.

Porozumienie cywilnoprawne w skład którego wchodzą: osoby fizyczne, jednostki nieposiadające osobowości prawne, osoby prawne, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki naukowe jest nazywane klastrem energii. Celem klastra energetycznego jest równoważenie zapotrzebowania na energię i jej nośniki członków porozumienia, pokrewnie jak ma to miejsce w spółdzielni energetycznej. Klaster składa się z członków zlokalizowanych na ternie jednego powiatu lub 5 gmin. podmiot ten, reprezentuje koordynator klastra, który musi posiadać odpowiednią koncesję na sprzedaż i dystrybucję energii.

Dotychczas w Polsce powołana została jedna spółdzielnia energetyczna – Nasza Energia. Jej celem jest wybudowanie węzła energetycznego składającego się z trzech biogazowni. Planowane moce biogazwoni spółdzielni – Nasza Energia wahają się od 0, 5 do 1 MW.

Na rynku Niemieckim już od 2008 roku zaczął się dynamiczny rozwój spółdzielni energetycznych.  W 2008 roku założonych zostało 43 spółdzielni. W roku 2012 liczba spółdzielni wzrosła do ponad 700. Aby założyć spółdzielnię energetyczną na rynku Niemieckim wystarczy 3 członków.
Jaki kształt przybierze nasza nowelizacja definiująca klastry energetyczne?

 

Adam Rółkowski
09.10.2016


 
Prelekcja na temat: Warianty implementacji fotowoltaiki w systemie elektroenergetycznym

Zapraszam Członków Kolegium i Kół Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych oraz Członków Kolegiów innych Sekcji i Kół oraz Komisji Oddziału Warszawskiego SEP na prelekcję p.t. Warianty implementacji fotowoltaiki w systemie elektroenergetycznym, którą mam zaszczyt poprowadzić:

http://www.536.sep.warszawa.pl/97-aktualnosci/300-zebranie-w-dniu-28-06-2016

Adam Rółkowski
20.09.2016


Inwertery SolarMax

Zapraszam do zapoznania się z ofertą Szwajcarskich inwerterów SolarMax obecnie, produkowanych w Niemczech. Dotychczas obsługujących ponad 3GWp mocy zainstalowanej na tych inwerterach na terenie Niemiec, Szwajcarii, Austrii.

http://fotowoltaika-falowniki.pl

Adam Rółkowski
27.07.2016


Analiza opłacalności instalacji fotowoltaicznej na obiektach przemysłowych wg. Solpax

Przemysł, w myśl nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii podpisanej 28 czerwca przez prezydenta, jest w stanie osiągnąć najszybszy zwrot z inwestycji w fotowoltaikę. Mikro-instalacje w określonych warunkach również są w stanie wygenerować na tyle oszczędności aby inwestycja zwróciła się stosunkowo szybko. Jednak dziś chciałem poruszyć temat większych przedsiębiorstw produkcyjnych. O mikro-instalacjach wkrótce.

Do kalkulacji przyjęto obiekt którego zużycie roczne wynosi około 248 000 kWh. Charakter pracy od 8 do 18, zużycie generują biura oraz hale produkcyjne.

Przy założeniu montażu modułów pod kątem 36 stopni i orientacji idealnie na południe bez zacienień, rozważając 3 warianty:
Wariant 1) Optymalnie względem miesięcy najbardziej obfitych w nasłonecznienie – analogicznie ilość zużytej energii = ilość wyprodukowanej w skali miesiąca 140 kWp.
Wariant 2) Optymalnie pod kątem zużycia całorocznego (ilość zużytej energii w skali roku = ilości energii wyprodukowanej w skali roku) to moc około 240 kWp.
Wariant 3) Optymalnie pod kątem miesięcy najmniej obfitych w słońce – Grudzień (ilość zużytej energii w danym miesiącu = ilość wyprodukowanej energii w danym miesiącu) to moc około 660 kWp.

Przyjęta cena to 4050zł netto / kWp (instalacja bez kumulowania energii – tylko oddawanie do sieci minimalne koszty). Cena zakłada osprzęt, montaż oraz urządzenia najwyższej jakości dostępnej na rynku.
Wstępna analiza przedstawiałyby się następująco:

Wariant 1) CENA – 140kWp * 4050zł =  567 000 zł netto

Wskaźnik samokonsumpcji przy rozważanym modelu zużycia, możliwy do uzyskania dla tej wielkości instalacji to 68%. Taki udział energii potencjalnie zostanie zagospodarowany bezpośrednio z instalacji na potrzeby własne.
68% samokonsumpcji * 150 500 kWh (uzysk roczny instalacji o mocy 140kWp) = 102 340 kWh energii nie zostanie pobranej z sieci więc:
102 340kWh * 0,72zł/kWh (zakładam taką cenę na przesył + energię)= 73684 zł/rocznie oszczędności (przy założeniu że cena za kWh nie ulegnie zmianie) na tym czego nie pobierzemy z sieci.

W myśl podpisanej ustawy, to co trafi do sieci z przedsiębiorstw będzie odkupowane w cenie 0,17 zł / kWh czyli:
150 500 kWh – 102 340 kWh = 48160 kWh
48160 kWh * 0,17 zł / kWh = 8187zł – tyle dodatkowo zarobimy na energii oddanej bez odliczenia podatku, biorąc pod uwagę podatek 18%:
8187zł/1,18 = 6938 zł/rocznie
Razem oszczędność +„zarobek”:
73 684 zł/rocznie + 6938 zł/rocznie = 80 622zł
Okres zwrotu:
567000zł/80 622zł = 7 lat
Przy założeniu stałej ceny energii, jej cena na pewno będzie rosła, więc okres zwrotu się skróci. Jest to bardzo dobry wynik biorąc pod uwagę 25 letnią żywotność fotowoltaiki.

Wariant 2) Cena – 240kWp * 4050zł = 972 000zł netto

– 50,5% samokonsumpcji * 258 000 kWh (uzysk roczny)  = 130 290kWh energii nie zostanie pobranej z sieci więc:
130 290kWh * 0,72zł/kWh (zakładam taką cenę na przesył + energię) = 93809 zł/rocznie oszczędności (przy założeniu że cena za kWh nie ulegnie zmianie) na tym czego nie pobierzemy z sieci.

W myśl ustawy, to co trafi do sieci z przedsiębiorstw będzie w cenie 0,17 zł / kWh czyli:
258 000 kWh – 130 290 kWh = 127 710 kWh
127 710 kWh *0,17 zł / kWh = 21710 zł – tyle dodatkowo na energii oddanej bez podatku
biorąc pod uwagę podatek 18%:
21710zł/1,18 = 18 400 zł/rocznie
Razem oszczędność plus „zarobek”:
93 809 zł/rocznie + 18 400 zł/rocznie = 112 207 zł/rocznie
Okres zwrotu:
972 000 zł/112 207zł = 8,6 roku

Wariant 3) Cena – 660kWp * 4050zł = 2 673 000 zł netto

– 22,6% samokonsumpcji * 709 500 kWh (uzysk roczny) = 160 347 kWh energii nie zostanie pobranej z sieci więc:
160 347kWh * 0,72zł/kWh (zakładam taką cenę na przesył + energię – jeszcze nie mam dokładnych informacji) = 115 450 zł/rocznie oszczędności (przy założeniu że cena za kWh nie ulegnie zmianie) na tym czego nie pobierzemy.

W myśl projektu ustawy to co trafi do sieci z przedsiębiorstw będzie w cenie 0,17 zł / kWh czyli:
709500 kWh – 160 347 kWh = 549 153 kWh
549 153 kWh *0,17 zł / kWh = 93 356 zł – tyle dodatkowo na energii oddanej bez podatku
biorąc pod uwagę podatek 18%:
93356zł/1,18 = 79115 zł/rocznie
Razem oszczędność plus „zarobek”:
115 450 zł/rocznie + 79 115 zł/rocznie = 194 565 zł/rocznie
Okres zwrotu:
2 112 000 zł/194 565zł = 13,7 roku

Wniosek:
Im większa samokonsumpcja – tym krótszy okres zwrotu z instalacji. Kalkulacja opiera się głównie na oszczędności i to jest nasza największa korzyść i najpewniejsza część kalkulacji, dodatkowo opieramy się na tym co podyktuje rząd, to jest najbardziej wątpliwa składowa w kalkulacji. Opodatkowanie za energię dla uproszczenia przyjęto na poziomie 18% jako podatek dochodowy.

Dodatkowe finansowanie w postaci dotacji, nie ma wpływu na stawki za energię czy oszczędności przyjęte w kalkulacji, ponieważ oparto je na oszczędności energii oraz cenie średniorocznej, w nowej ustawie nie ma mowy o utraceniu „przywileju” sprzedania po 17gr/kWh nadwyżki jeśli przedsiębiorstwo skorzysta z jakiejkolwiek pomocy. Z odpowiednim dofinansowaniem robi się bardzo ciekawie. Już pierwszy wariant to atrakcyjny poziom zwrotu, który dzięki odpowiednim zabiegom na zwiększającym udział konsumpcji własnej można poprawić. Biorąc pod uwagę niższe koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa poprzez „odciążenie” energetyczne można szukać kolejnych plusów inwestycji w fotowoltaikę. Jednym z pionierów w Polsce, pomimo nie do końca przychylnej legislacji, jest firma Tymbark.

Adam Rółkowski
29.06.2016


Poradnik dla osób rozważających zostanie wytwórcą energii już dostępny!

Federacja Konsumentów uruchomiła witrynę internetową Prosument. Znajdziecie Państwo na niej rzetelne informacje na temat tego jak przygotować się do zostania producentem energii. Witryna jest tak skonstruowana, że wprowadzi krok po kroku poprzez zagadnienia z którymi wypada się zmierzyć rozważając produkcję energii w skali własnego zapotrzebowania. Strona skierowana jest do zarówno osób zastanawiających się nad własną instalacją odnawialnego źródła energii, jak i dla tych którzy się na nią już zdecydowali. Gorąco polecam lekturę nie tylko dlatego, że instytucja tworząca witrynę bez wątpienia stoi po stronie Prosumentów, ale także przez wzgląd na redagowanie przeze mnie artykułów o tematyce technicznej.

Witryna dostępna pod adresem:
http://www.federacja-konsumentow.org.pl/prosument/index.php

Adam Rółkowski
01.03.2016


Fotowoltaika w bloku? Czemu nie!

Zachęcamy do zapoznania się z prawną stroną fotowoltaiki „w bloku”:
http://serwisy.gazetaprawna.pl/energetyka/artykuly/920369,energetyka-oze-prosument-spoldzielnia-wspolnota-mieszkaniowa.html


Dlaczego opłaca się inwestować w Odnawialne Źródła Energii? I dlaczego ceny energii niebawem drastycznie poszybują w górę?

Odpowiedzi na te pytania znajdą państwo w artykule.


Zmiana dostawcy energii? W ilości siła! Nowa inicjatywa Federacji Konsumentów

Celem akcji jest zarówno obniżenie cen dla wszystkich konsumentów, jak i zapewnienie im uczciwych warunków zakupu energii elektrycznej. Wiemy, że ceny na rynku mogą być niższe. Sposobem na to jest zorganizowanie grupy ludzi, którzy wspólnie zmienią sprzedawcę energii.

Jest to pierwsza taka kampania organizowana w Polsce. Mimo że jest to nowa inicjatywa w naszym kraju, to od kilku lat jest dobrze znana w innych krajach europejskich i od lat świetnie się sprawdza.

Więcej na stronie:
https://www.energiarazem.org/about-us?actioncode=strona&collectiveID=86