/*
*

Czym są klastry energetyczne?

*
*/

Czym są klastry energetyczne?

 

W myśl definicji: Spółdzielnie energetyczne to zrzeszenie (klastry energii), które ma na celu produkcję energii na użytek własny (członków) oraz ewentualną sprzedaż nadwyżek do sieci. Działanie spółdzielni definiuje prawo o spółdzielniach, wolumen produkcji oraz obszar funkcjonowania jej członków. Całkowita produkcja energii wewnątrz spółdzielni jest ograniczona w zależności od nośnika energii:

– dla biogazu (wydajność do 40mln m3 rocznie),
– dla energii elektrycznej (moc jednostek do 10MWe),
– dla ciepła (moc cieplna do 30MWc).
Terytorialnie spółdzielnia ogranicza się do jednej gminy.

Porozumienie cywilnoprawne w skład którego wchodzą: osoby fizyczne, jednostki nieposiadające osobowości prawne, osoby prawne, jednostki badawczo-rozwojowe, jednostki naukowe jest nazywane klastrem energii. Celem klastra energetycznego jest równoważenie zapotrzebowania na energię i jej nośniki członków porozumienia, pokrewnie jak ma to miejsce w spółdzielni energetycznej. Klaster składa się z członków zlokalizowanych na ternie jednego powiatu lub 5 gmin. podmiot ten, reprezentuje koordynator klastra, który musi posiadać odpowiednią koncesję na sprzedaż i dystrybucję energii.

Dotychczas w Polsce powołana została jedna spółdzielnia energetyczna – Nasza Energia. Jej celem jest wybudowanie węzła energetycznego składającego się z trzech biogazowni. Planowane moce biogazwoni spółdzielni – Nasza Energia wahają się od 0, 5 do 1 MW.

Na rynku Niemieckim już od 2008 roku zaczął się dynamiczny rozwój spółdzielni energetycznych.  W 2008 roku założonych zostało 43 spółdzielni. W roku 2012 liczba spółdzielni wzrosła do ponad 700. Aby założyć spółdzielnię energetyczną na rynku Niemieckim wystarczy 3 członków.
Jaki kształt przybierze nasza nowelizacja definiująca klastry energetyczne?

 

Adam Rółkowski
09.10.2016