/*
*

Jakie dane przekazać do wyceny i szacowania wielkości i kosztu instalacji fotowoltaicznych?

*
*/

Jakie dane przekazać do wyceny i szacowania wielkości i kosztu instalacji fotowoltaicznych?

W przypadku gospodarstw domowych jak również i instalacji przemysłowych – firmowych (od około sierpnia 2019) potrzebujemy przede wszystkim rocznej wielkości zużycia energii elektrycznej wyrażanej w kilowatogodzinach [kWh]. Znajdziemy ją na rachunku za energię elektryczną zazwyczaj jest ona wyszczególniona na pierwszej stronie rachunku:
rachunek_za_prad_solpax_plWedług tej wielkości obliczamy uwzględniając zużycie na miejscu oraz stosowny opust za energię elektryczną moc instalacji fotowoltaicznej. O metodzie obliczania mocy instalacji fotowoltaicznej wspominałem w jednym z wpisów:
https://www.solpax.pl/obliczanie-optymalnej-mocy-elektrowni-fotowotoltaicznej/
Kolejnym etapem jest przekazanie dokumentacji budowlanej dachu, zdjęć, rodzaju zastosowanego poszycia oraz adresu obiektu. Robi się to w celu ustalenia najdogodniejszego położenia modułów fotowoltaicznych oraz konfrontacji wyliczonej mocy z powierzchnią jaką dysponujemy.
Reasumując do optymalnego wyliczenia mocy oraz kosztów instalacji potrzebujemy:
1) Rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną
2) Projektu dachu lub wymiary połaci
3) Rodzaju poszycia
4) Usytuowania budynku względem stron świata

Firmy nadal mają wybór i mogą rozliczać się za energie oddaną w systemie opustów lub średniej cenie kWh za ostatni kwartał podawanej prze Urząd Regulacji Energetyki. Na dzień 30 września 2019 daje to kwotę rzędu 24gr/kWh netto za energię nie skonsumowaną bezpośrednio z instalacji fotowoltaicznej i oddaną do sieci.
W obecnym systemie rozliczania zarówno funkcjonując jako prosument lub jako sprzedawca, najkorzystniej jest jeśli produkcja w jak największym stopniu koreluje ze zużyciem energii w obiekcie firmy. Reszta czyli projekt lub wymiary połaci dachowych obiektu, rodzaj poszycia oraz usytuowanie budynku względem stron świata także są wymagane do poprawnej optymalizacji wielkości i kosztów proponowanej instalacji PV. Należy również zweryfikować obciążalność połaci dachowej w projekcie budowlanym lub z konstruktorem uwzględniając dodatkowe obciążenie konstrukcją i modułami. Wartość ta będzie zależna od zastosowanej konstrukcji, a ta jest ściśle związana z istniejącym poszyciem.

Adam Rółkowski
30.08.2018
Moderowano
30-09-2019