+48 785 698 545
biuro@solpax.eu
Baranowicka 144/1
15-517 Białystok

Farma fotowoltaiczna (Farma PV) to inwestycja długookresowa w której wypadku decydujący wpływ na zysk, ma efektywne jej zaprojektowanie oraz rzetelne wykonanie. Oferujemy wiedzę, odpowiedzialność i doświadczenie.

Przeprowadzimy dla państwa:
– analizę terenu pod inwestycje,
– sporządzenie projektu koncepcyjnego farmy PV oraz złożenie wniosku do lokalnego Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD),

projekt_farmy_fotowoltaicznej_solpax_pl

– złożenie odpowiednich wniosków o warunki zabudowy,
– sporządzenie kart Informacyjnych przedsięwzięcia (KIP), wniosku o udzielenie decyzji środowiskowej,
– sporządzenie projektu budowlanego farmy PV oraz wniosków o pozwolenie na budowę,
– projekty budowlano-wykonawcze.

farma_fotowoltaiczna_elektrownia_sloneczna_projekt_solpax_pl
Kompleksowe przeprowadzenie części projektowej w połączeniu z częścią wykonawczą gwarantuje minimalizację kosztów przedsięwzięcia oraz wysokie wskaźniki uzysku. Gwarantujemy transparentność i partnerstwo w inwestycji, mamy doświadczenie w projektowaniu, doborze osprzętu i dostawie komponentów farm fotowoltaicznych oraz wykonywaniu tego typu inwestycji.