Program Czyste powietrze – krok po kroku

1. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, składamy wniosek o wsparcie w formie papierowej lub drogą elektroniczną – https://czystepowietrze.gov.pl. 2. Przed rozpatrzeniem wniosku nastąpi wizyta pracownika WFOŚiGW oraz weryfikacja informacji przedstawionych we wniosku przez potencjalnego beneficjenta. Jeśli wszystkie dane będą zgadzały się z deklarowanymi, to wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. 3. Kolejny etap to … Czytaj dalej Program Czyste powietrze – krok po kroku