+48 785 698 545
biuro@solpax.eu
Baranowicka 144/1
15-517 Białystok

NA CHWILĘ OBECNĄ NIE PROWADZIMY REKRUTACJI NA SZKOLENIA!

Jako jedyni w Polsce, proponujemy kompleksowe szkolenie zaznajamiające z dekarstwem oraz Fotowoltaiką dla monterów. Szkolenia są skierowane, nie tylko dla instalatorów oraz projektantów, ale również do osób chcących nabyć świadomość możliwości technicznych i finansowych jakie daje to źródło energii.

Przeprowadziliśmy dotychczas ponad 20 szkoleń z tego zakresu, gdzie przeszkolono około 300 osób. Streszczenie jednego ze szkoleń, wykonanego dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” opublikowane na stronie:

http://www.elearning-szkolenia.eu/index.php/multicel/fotowoltaika

Zdjęcia z jednego ze szkoleń Monter/ka urządzeń energii odnawialnej- gmina Radziłów:
20140411532 20140403519 100_4908

Współredagowaliśmy portal dotyczący zagadnień związanych z zostaniem Prosumentem, czyli producentem i konsumentem energii jednocześnie. Zajmujemy się technicznymi tematami związanymi z tą tematyką, obecnie przygotowaliśmy ponad 40 artykułów na stronę projektu. Program prowadzi Federacja Konsumentów:

http://www.federacja-konsumentow.org.pl/prosument/index.php

Legitymujemy się uprawnieniami UDT w zakresie instalacji fotowoltaicznych. Wiedza teoretyczna poparta ogromnym doświadczeniem gwarantuje rzetelność i satysfakcję.