+48 785 698 545
biuro@solpax.eu
Baranowicka 144/1
15-517 Białystok

Projekty instalacji fotowoltaicznych

Projekt instalacji fotowoltaicznej jest niezbędny w procesie podłączania instalacji fotowoltaicznej czy procesie ubiegania się o dofinansowanie.Dodatkowo nawet najbardziej zaawansowany technologicznie sprzęt, nie zastąpi efektywnie zaprojektowanej i wykonanej instalacji i nie zapewni wysokich uzysków oraz szybkiego zwrotu z inwestycji. Nasze doświadczenie i biegła znajomość nie tylko arkanów fotowoltaiki ale i dogłębna wiedza na temat przekształtników sprawia, że nasze projekty wyróżniają się ogromnym potencjałem.

Informacje niezbędne do wykonania projektu.

Dane które będą potrzebne do sporządzenia projektu, to:

 • ilość energii zużywanej w obiekcie oraz charakter zużycia – rodzaje odbiorników
 • lokalizacja obiektu, usytuowanie względem stron świata,
 • informację o nieruchomości, zwymiarowany plan dachu lub działki jeśli montaż planowany jest na gruncie, lokalizacji planowanego montażu elementów instalacji fotowoltaicznej,
 • rodzaj oraz jakość powierzchni na której planowany jest montaż instalacji PV,
 • moc zamówioną oraz usytuowanie przyłącza elektrycznego instalacji wraz ze schematem lub fotografiami rozdzielnicy elektrycznej,
 • Dane na temat instalacji odgromowej, połączeń wyrównawczych i ich stanu.

Wszystkie powyższe informację mogą trafić do nas w formie opisu, zdjęć, lub też możemy dokonać dla państwa wizji lokalnej.

Poprawnie zebrane dane zapewnią:

 • dobór optymalnego miejsca montażu modułów fotowoltaicznych, przekształtników, zabezpieczeń, akumulatorów, traktów kablowych i dobór odpowiednich do tego celu komponentów,
 • miarodajną symulację zacienienia, owocującą poprawną estymacją ilości wyprodukowanej energii elektrycznej, definiującej czas zwrotu z inwestycji przy założeniu dzisiejszych stawek za energię elektryczną,
 • wykluczenie błędów obarczających inwestora dodatkowymi kosztami i utratą czasu na ich niwelowanie.

Składowe projektu instalacji fotowoltaicznej

Projekt przygotowywany przez nas będzie zawierał:

 • Wielkość emisji CO2 która nie trafi do atmosfery,
 • Analizę produkcji energii z prognozą na poszczególne miesiące pracy instalacji,
 • Dokładny opis projektowanego systemu PV,
 • Dobrane i skonfigurowane komponenty ze schematem kreskowym instalacji fotowoltaicznej,

projekt_pv_solpax_pl

 • Plan zagospodarowania obiektu pod instalację fotowoltaiczną wraz z wizualizacją systemu i symulacją uwzględniającą lokalizację inwestycji, zacienienia oraz ochronę odgromową

Screenshot_Zrzut ekranu06 Screenshot_Zrzut ekranu08 Screenshot_bokpd projekt_instalacji_fotowoltaicznej_solpax_pl

 • Dokumentację techniczną zastosowanych konstrukcji, paneli fotowoltaicznych, inwerterów, zabezpieczeń, akumulatorów (o ile występują), ich karty katalogowe wraz z wymaganymi certyfikatami,
 • Niezbędną dokumentację uwzględniającą ewentualne zabezpieczenia przepięciowe oraz przeciwporażeniowe instalacji elektrycznej stron zmiennoprądowej – AC oraz stałoprądowej – DC.

Tworzymy projekt i optymalizujemy go pod kątem uzysku, sztuki budowlanej, estetyki. Oferujemy projekty instalacji współpracujących z siecią elektryczną (on-grid) oraz instalacji autonomicznych (off-grid) dowolnej wielkości. Wartość jest wyceniana indywidualnie w zależności od mocy oraz zakresu opracowania.