/*
*

Procedura zgłoszenia i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej w PGE

*
*/
  1. Złożenie zgłoszenia do energetyki za pośrednictwem serwisu www lub osobiście w kazamatach poczekalni. Drugie stanowczo odradzam.
  2. Jeśli składaliśmy poprzez WWW to po połknięciu wniosku przez portal PGE wyśle do nas na mail wskazany w  zgłoszeniu potwierdzenie złożenia wniosku. Ma to zapobiegać nadużyciom i aktywować proces sprawdzania wniosku przez nich.
  3. Jeśli wniosek, formularze i dane w nim zawarte są prawidłowe to PGE Dystrybucja dokonuje wymiany lub dostosowania układu pomiarowo-rozliczeniowego (popularnie nazywanego LICZNIKIEM).
  4. O wymianie licznika powinni informować od razu monterzy lub osoby odpowiedzialne za jego przeprogramowanie, jednak nie zawsze tak jest. Więc lepiej tego pilnować, powinien zawsze zostać jakiś ślad.
  5. Od tego momentu możemy i powinniśmy włączyć już instalację fotowoltaiczną.
  6. Jeśli układ pomiarowo rozliczeniowy jest już wymieniony lub dostosowany to PGE Dystrybucja informuje PGE Obrót o przygotowaniu aneksu umowy bądź nowej umowy o świadczenie usług.
  7. Pocztą powinno przyjść „Potwierdzenie możliwości świadczenia usługi” wysyła je PGE Dystrybucja – trafi do nas po jakimś czasie ale jest to dokument poświadczający możliwość startu instalacji. Uruchomić jednak ją już najlepiej patrz punkt 4.
  8. Umowa od PGE Obrót – czas bliżej nieokreślony od miesiąca do 9 miesięcy, przychodzi pocztą.